• Прилагането на сондажни машини за безтраншейно, безизкопно пола­гане на тръбо­про­води, тръби, кабели и изграждане на про­дук­топро­води не нанася екологични вреди на околната среда, защитени природни местообитания и видове, национални природни паркове, защитени зони и хабитати.

  • По-малко строителни машини при използване на екологиични безизкопни технологии – използва се много по-малко енергия за изпълнение на строителните дейности при хоризонтален сондаж, което значително намалява емисиите на парникови газове и СО2.

  • Безикопната технология за полагане на тръбопроводи чрез хоризонтални сондажи генерира значително по-ниски нива на експозиция на суспендирани прахови частици (RSPM) на работната площадка, в сравнение с конвенционалните изкопно-извозни методи за разкопаване на повърхността.

  • Безизкопното полагане на тръби чрез хоризонтален сондаж оказва минимално въздействие върху растителния и животински свят и водоемите, намиращи се в близост, поради наличието на минимални разкопавания или липсата на такива въобще. Безизкопните технологии значително намаляват отрицателното екологично въздействие, което оказват монтажът, поддръжка и ремонтът върху околната среда. 

 

Технологията на управляемото хоризонтално сондиране като екологичен метод има широко приложение в съвременното строителство и инфраструктурни проекти. При хоризонтален сондаж се налагат минимални разходи по възстановяване на настилките само на входната и изходни площадки. Прилагането на машини за безтраншейно, безизкопно изграждане на тръби и продуктопроводи за подземни комуникации под сгради, съоръжения и улици има силен социален ефект като не затруднява ежедневния трафик на автомобили както и не нанася екологични вреди на околната среда.

 

Хоризонталният сондаж е Вашият избор!