Хоризонталният сондаж за безизкопно полагане на тръби и кабели се осъществява чрез машина за хоризонтално сондиране (директно сондиране „къртица”), като щетите върху природната среда и изградената инфраструктура (сгради, пътища, настилки...) са минимални. Тръбите и кабелите се полагат на дълбочина по желание на клиента или в зависимост от проекта за подземни комуникации. Безизкопното изграждане на тръбопроводи чрез управляем хоризонтален сондаж преминава през следните технологични етапи:

  • Проектиране / Предварително проучване и преценка на съществуващото състояние на подземни тръби и наземни условия.
  • Избор на машина и инструмент за безизкопно хоризонтално сондиране.
  • Пилотен сондаж: Процесът на сондиране започва с управляем пилотен сондаж с малък диаметър по зададена предварително траектория от сондажната машина към крайния изкоп. Хоризонталният сондаж се извършва от сондажна глава с помощта на сондажен разтвор под налягане. Управлението се осигурява от несиметричната форма на сондажната глава в комбинация с постъпателно и въртеливо движение и ориентиране на главата в пространството. Положението на главата се контролира от електронна система, състояща се от предавател, разположен в сондажната глава, и приемник, разположен на повърхността.
  • Разширяване (райбероване) на сондажа: След като сондажната глава достигне крайния изкоп тя се демонтира и вместо нея се монтира т.нар. райбер. Сондажната машина изтегля райбера с въртеливо-постъпателно движение и увеличава диаметъра на тунела. През райбера се подава бентонитен разтвор, който изнася частиците почва и стабилизира сондажния тунел. В зависимост от размера на монтираната тръба може да се правят няколко междинни райберования до достигане на необходимия диаметър на сондажния тунел.
  • Монтаж на тръбите и изграждане на тръбопровод: След достигане на необходимия диаметър на тунела към райбера се прикрепва захват за теглене на тръбата. След това тръбата се изтегля в тунела. Сондажният разтвор (съставен от фини частици почва, бентонит и вода) запълва хлабината между тръбата и стените на сондажния тунел, като по този начин ефикасно защитава тръбата.

 

Предимства на безизкопната технология хоризонтално управляемо сондиране за полагане на тръбопроводи са кратките срокове и ниските разходи поради високата производителност на метода – необходими са само начален и краен изкопи с минимални размери. Дължината на директния хоризонтален сондаж тип "къртица" може да достигне от няколко десетки до над 1500 м.