Промивна течност

При пилотния хоризонтален сондаж и при всяко изтегляне на тръбата се използва специална промивна течност. Тя има съществено значение за добрата работа на машината при сондирането в различните типове почви.
Промивната течност представлява суспензия от вода и бентонит, и е абсолютно безвредна и екологична.
По време на сондажната работа и при изтеглянето на тръбите за полагане на тръбопровод – промивната течност извършва редица ключови дейности, по-важните са:

  • скрепява стените на сондажа, за да се избегне евентуално обрушване;
  • има смазващи свойства при изтеглянето на тръбата;
  • охлажда сондажната глава и проширителя;
  • спомага за изкарването на шлама;
  • налягането на промивната течност служи като допълнителен режещ инструмент;
  • и други действия, осигуряващи по-голяма стабилност и надеждност на хоризонталния сондаж.

 

Полиактивни вещества

Понякога при хоризонтални сондажи в по-нестабилни почви, силни подпочвени води или други неблагоприятни фактори, е необходимо допълнително да се използват полиактивни вещества. Тяхната роля е различна и зависи от състава им. Свойствата на промивната течност зависят най-вече от качеството на използвания бентонит и неговата концентрация. Тя експертно се определя в зависимост от типа на почвата, до кой етап е достигнал хоризонталният сондаж и появата на евентуални усложнения при сондирането.

Сондажно Строителство ООД работи с качествените продукти на фирма BENTONIL, лидер на световния пазар в областта на сондажите.

сондажна промивна течност