• Безизкопните технологии се развиват като алтернативни методи на открития способ за изграждане и реконструкция на подземните комуникации. Прилагането на безизкопни технологии има много преимущества пред открития способ, а в някои случаи са единственият възможен метод за изпълнение на проектите.

  • При безизкопните технологии за полагане на тръби и кабели строителните работи се извършват без изкоп, без последици от подпочвени води, без разрушаване на асфалтовата или други настилки.

  • Управляемите хоризонтални сондажи се изпълняват чрез модерни сондажни машини и оборудване без риск от трудови злополуки, избягва се опасността от срутване на изкопа и съответните негативни последици, свързани с това.

  • Безизкопните технологии са и икономически изгодни като цена – избягват се скъпите изкопи, намалява се времето за изграждане, намаляват се разходите за рехабилитация на стари и изграждане на нови тръбопроводи – без значителни възстановителни разходи, защото няма разрушаване на сгради, инфраструктурни съоръжения и пътища.

  • По-малкото изкопно-извозни работи, както и разрушително-възстановителни дейности имат силен социален ефект. При хоризонтален сондаж не се спира движението по улиците, които тръбопроводът пресича, не се разрушават сгради, съоръжения и околната среда. Спиране на водата се налага единствено при свързването на водопроводите.

  • Методът на управляемо хоризонтално сондиране е изключително подходящ за безизкопно преминаване под сгради, под натоварени пътища, ЖП линии, рехабилитиране на стари тръбопроводи, преминаване под всякакви препятствия, където разкопаването на повърхността е невъзможно или нежелателно.

  • Предимства на безизкопната технология хоризонтално сондиране са ниски разходи и икономическа ефективност като цена поради високата производителност на метода – необходими са само начален и краен изкопи с минимални размери. Докато конвенционалният метод се характеризира с голям обем трудоемка физическа работа – изкопаването на значителни количества земна маса отнема много време и средства, а последващото й връщане и засипване е доста скъп процес, изискващ координация и съгласуваност с различни инстанции и властите.

Сондажно Строителство ООД може да извърши управляем хоризонтален сондаж с безизкопно полагане на тръби и кабели с обща дължина от няколко десетки до над 1500 м.