Vermeer Horizontal Directional Drills LogoМашината за хоризонтално сондиране Vermeer 24x33 има въз­мож­ност за безизкопно полагане на тръ­би с диа­ме­тър до 550 мм. Тръбо­про­водът може да бъде из­гра­ден както от поли­ети­ле­нови тръби, та­ка и от сто­ма­не­ни тръби. Максималната дължина на хори­зон­тал­ните сон­дажи е 200 метра. Машината за хори­зон­тал­но сон­ди­ране има предимства и голяма про­дук­тив­ност при по-малки диаметри хори­зон­тален сон­даж и е не­срав­нима с тради­цион­на­та изкопна тех­ноло­гия. Сон­даж­на­та машина Vermeer 24x33 разполага с управляем сондажен лост, насочван с лока­лизи­раща система на фирма DCI.

Технически параметри на сондажна машина Vermeer 24x33:

  • Дължина на хоризонталния сондаж – до 200 м.
  • Диаметър на сондажа – до 550 мм.

 

Drill Stem 10'
Engine John Deere 115HP
Fuel Tank Capacity 159 L
Height 81" (205 cm)
Hydraulic Tank Capacity 208 L
Length 3.0 m
Length 224" (569 cm)
Make and Model John Deere
Manufacturer's Gross HP Rating @ 86KW with 2.50RPM:115 HP
Max Carriage Speed 43.9 m/min
Max Spindle Speed 178 RPM
Max Spindle Torque @ 178 RPM:3385 Nm
Min Bend Radius 31.1 m
Min Bore Diameter 8.9 cm
Pipe Diameter 5.2 cm
Pullback 10,886 kg
Pump Output 42 GPM
Rod Carrying Capacity 440'
Thrust 10,886 kg
Torque 3300 FT-LB
Type FIRESTICK II
Weight 29 kg
Weight (Operating weight)17,000 lb (7711 kg)
Width 59" (149 cm)