• Не се притесняват живеещите и работещите граждани около работната площадка на управляемия хоризонтален сондаж.

  • Липсва интензивно движение на изкопно-извозна строителна техника и блокиране на улици и входове при технологията на хоризонтално сондиране.

  • Ниски нива на шум, прах, кал, замърсяване и вибрации при сондажно пробиване и полагане на тръби и кабели чрез технологията хоризонтален сондаж;

  • Без забавяне на ежедневния транспортен трафик – не се налага затваряне на улици и пренасочване на автомобилен трафик при изпълняването на хоризонтален сондаж.

  • По-висока степен на безопасност за екипа на работната площадка и за обществото, поради липса на мащабни разкопавания, насипи изкопна маса и трафик на тежка строителна техника.

  • По-малкото изкопно-извозни работи, както и необходимите последващи разрушително-възстановителни дейности имат силен социален ефект при използването на безизкопната технология на директен хоризонтален сондаж, тип "къртица".

  • Финансово-икономическите преимущества са избягването на скъпите традиционни изкопи и общото намаляване времето и цената за изграждане, като не се налагат съществени довършително-възстановителни разходи. 

 

  social sciences