Управляемият хоризонтален сондаж е БЪРЗО, ТОЧНО, ЧИСТО И РЕНТАБИЛНО СЪВРЕМЕННО РЕШЕНИЕ за безизкопно полагане на тръби и кабели!

Хоризонталният сондаж (Horizontal Directional Drilling – HDD), се нарича още и „насочвано, управляемо сондиране“ (Guided Boring), микротунелиране (Microtunneling) или хоризонтално набиване (пневматични къртици, чукове и др.). Хоризонталният сондаж е прецизно управляем процес – чрез технологията на управляемите сонди се изграждат тунелните хоризонтални сондажи с точност до 0.1% като позволява на оператора да следи и контролира постоянно работните параметри на сондата.

  • Хоризонталното сондиране е модерна и сравнително непозната в България технология за хоризонтално пробиване и безизкопно полагане на тръби.
  • Хоризонталното сондиране се развива и разпространява с бързи темпове, и се налага като един от най-добрите методи поради своята екологичност, практичност и екологично опазване на околната среда и защитени зони и хабитати.
  • Хоризонталното сондиране се прилага с голям успех на места със сложна инфраструктура, и на места където разкопаването е невъзможно или нежелателно – при преходи под кръстовища, под сгради, под реки, асфалтови пътища, жп-линии, тунели, мостове, магистрали... при направата на сградни отклонения, паркови съоръжения и др.

Безизкопният метод на Управляемо Хоризонтално Сондиране (УСХ) с минимални или без никакви изкопни дейности на канали има широк спектър на приложение и благоприятен социален ефект при всички строителни работи, които изискват хоризонтално пробиване, в рамките на:

  1. Снабдяването с вода – рехабилитация на стари, или безизкопно полагане на нови ВиК тръбопроводи (напорни и гравитачни).
  2. Газ, газификация, парно и централно отопление
  3. Полагане (безтраншейно, безизкопно) на напорни или гравитачни тръби за отпадъчни води.
  4. Комуникационни тръбопроводи за защита и предпазване на силови кабели за високо, средно и ниско напрежение, както и телевизионни, оптични, телефонни и др. телекомуникационни кабели.

Сондажно Строителство ООД разполага с най-модерната технология и сондажно техническо оборудване за хоризонтален сондаж. В компанията работи висококвалифициран и опитен персонал, изпълнил редица трудни и сложни инфраструктурни и строителни обекти, включващи безизкопно полагане на тръби и кабели не само в гр. Пловдив, но и в цялата страна.

Сондажно Строителство ООД предлага кратки срокове и добри цени за изпълнение на строителните обекти с хоризонтален сондаж, с минимални щети върху околната среда и изградена инфраструктура.